Nedělová Advokátka > Zaměření

Zaměření advokátní kanceláře JUDr. Valentiny Nedělové

 

Rodinné právo

 • rozvody - návrhy na rozvod, zastupování v rozvodových stáních
 • opatrovnické věci (úprava poměrů nezletilých dětí, výživné, úprava styku)
 • výživné manželů

Občanské právo

 • smlouvy
 • právní vztahy k nemovitostem
 • dědictví
 • majetkové vypořádání manželů přo rozvodu
 • řešení spoluvlastnictví
 • vypořádání spoluvlastníků
 • nájemní vztahy
 • byty a nebytové jednotky
 • společenství vlastníků jednotek (včetně zákládání a zajištění chodu)
 • smlouvy o výstavbě

Obchodní právo

 • smlouvy
 • obchodní společnosti
 • družstva
 • zápisy a změny v obchodním rejstříku

Stavební právo

 • pomoc při řešení problému
 • zastupování v řízení před správními orgány

 

Správní právo

 • přestupky
 • zastupování v řízení před správními orgány

Pracovní právo

 • zastupování před soudy
 • zastupování před rozhodčími orgány
 • zastupování před správními orgány

Katastr nemovitostí

 • řešení problémů týkajících se katastru nemovitostí
 • zastupování v jednání s katastrálními úřady

 

iStock_000009690615Small_500.jpg