Advokátní kancelář JUDr. Valentina Nedělová

Samostatná advokátní kancelář JUDr. Valentiny Nedělové byla založena k 1.1.1997. Od počátku poskytování advokátních služeb klade důraz na individuální potřeby klienta a zvláštnosti každého případu se zřetelem k právní i věcné stránce.

Vždy vyvíjí snahu o pochopení a řešení problémů klienta co nejlepším a pro klienta nejvýhodnějším způsobem. Advokátka Valentina Nedělová věří, že advokacie je zejména i služba a proto využívá právní nástroje i k předcházení dalších problémů klientů a provádí jejich osvětu.

Při jednání s klienty prosazuje osobní přístup, solidnost, transparentnost a etický přístup s tím, že klient je vždy na prvním místě.

Řada vyhraných soudních sporů i uzavřených smírů vždy s maximálním ohledem na dosažitelné možnosti dané právní situace je pro klienty zárukou těch nejkvalitnějších služeb.

Pokud hledáte nejenom právníka ale skutečného zastánce Vašich práv, který je bude hájit vůči protistraně i  před soudem, bude za Vaše nezadatelná práva skutečně bojovat a výsledek mu nebude lhostejný, jste na správném místě.

 

JUDr. Valentina Nedělová, advokátní kancelář Praha 7

  • poskytuje právní služby v oborech rodinného (rozvody), občanského, obchodního a pracovního práva
  • zapsána v seznamu advokátů u České advokátní komory pod č. 04307
  • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981
  • titul JUDr. na téže fakultě v roce 1982
  • v advokacii od roku 1994
  • samostatný výkon advokacie od roku 1997
  • pedagog Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. – právní vztahy k nemovitostem, rodinné právo, pracovní právo, soukromé právo
  • spolupráce s Českým sdružením obětí dopravních nehod