Nedělová Advokátka > Právní služby

Nabídka právních služeb advokátní kanceláře JUDr. Valentiny Nedělové

 

 • rozbory a posouzení právních záležitostí a návrh řešení – např. vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastnictví, návrhy závětí a uspořádání majetkových vztahů v rodině
 • sepis právních listin a dokumentů – např. smluv, podání soudům a správním orgánům, zpracování vzorů např. pracovních smluv
 • prověřování majetkových a vlastnických vztahů a dohledání dokumentů
 • zastupování před soudy, notáři, exekutory a před správními orgány, zastupování klientů v jednání s protistranou, obchodními partnery apod.
 • přednášková činnost a zpracování e-learningových opor
 • due diligence v oblasti majetkových vztahů a právní audit
 • řešení pohledávek, zastupování v exekučním řízení
 • kompletní servis v oblasti nemovitostí
 • mediační činnost vůči protistraně, pokud má klient zájem na smírném řešení sporu nebo pokud po právním rozboru dospějeme s klientem k názoru, že je to jediné vhodné řešení
 • právní podpora realitní činnosti – zprostředkování prodeje, koupě, nájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu na pronájem, koupi nebo prodej nemovitosti  s důrazem na zajištění bezpečnosti takové transakce, tj.  uzavření právně relevantních smluv a   ošetření souvisejících finančních transakcí ( např. advokátní či notářská úschova) .Řízení celého obchodního případu tak, aby se uskutečnil podle přání klienta.

 

iStock_000002172655Small_900.jpg

 

 • úzká spolupráce s notářskou kanceláří
 • po domluvě možnost právního servisu 24 hod.
 • zajištění rychlého zpracování znaleckých posudků o ceně nemovitostí pro daňové účely, dědická řízení apod.